Đội ngũ nhân lực

Cà Văn Việt

Năm sinh: 1994

Quê quán: Sơn La

Kinh nghiệm: Bảo vệ

Phạm Thị Thanh Nga

Năm sinh: 2002

Quê quán: Ninh Bình

Kinh nghiệm: Lễ tân 

Đỗ Đình Quang

Năm sinh: 1995

Quê quán: Phúc Thọ

Kinh nghiệm: Tạp vụ + Bốc xếp

Đặng Văn Cổn

Năm sinh: 1999

Quê quán: Hà Giang

Kinh nghiệm: Chạy bàn

Đào Ngọc Dương

Năm sinh: 2004

Quê quán: Ninh Bình

Kinh nghiệm: Lễ Tân + NVBH

Lê Viết Duy

Năm sinh: 2003

Quê quán: Thái Bình

Kinh nghiệm: NVBH

Nguyễn Thị Duyên

Năm sinh: 1995

Quê quán: Thanh Hóa

Kinh nghiệm: NVBH

Vi Thị Nhàn

Năm sinh: 2002

Quê quán: Thái Nguyên

Kinh nghiệm: Lễ Tân + NVBH

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top